Guía de Práctica clínica enfermera sobre Hemocultivos

Guía de Práctica clínica enfermera sobre Hemocultivos

PRESENTACIÓ

Les guies de pràctica clínica (GPC) donen resposta a les preguntes més rellevants que es poden realitzar els professionals d'infermeria davant d'un malalt que necessita extreure una mostra d'hemocultiu i presenten la millor evidència científica en forma de recomanacions graduades segons la qualitat dels estudis que els donen suport. conscients que les GPC faciliten diàriament la planificació i priorització en les cures en l'àmbit assistencial i que són una eina per millorar els resultats en salut, l'Institut Espanyol d'Investigació en col·laboració amb la companyia BD recolza la seva elaboració, difusió i utilització, alhora que vetlla perquè les GPC elaborades a Espanya siguin de qualitat.

Tornar als Esdeveniments