Enllaços d'interès


Documents del Center for Disease Control and Prevention (CDC)

Documents i dades sobre vigilància d’infecció nosocomial

Guies de diagnòstic i tractament

Pagines web d’altres societats científiques

Pagines web d’organismes públics d’interès

Selecció de pagines web de revistes científiques especialitzades que publiquen regularment sobre infecció nosocomial

Altres pàgines d’interès