2006


9 de febrer

La infecció humana en la grip aviar 
Dr. Albert Pahissa Berga 
Departament d’infeccioses de l’Hospital de Vall d’ Hebró.

6 d'abril

Mesures per a prevenir la disseminació intrahospitalaria de microorganismes multiresistents
Dr. José Antonio Martínez- Metge consultor
Servei de Malalties Infeccioses ICMID – Hospital Clínic.

15 de juny

Nova guía d'antiséptics i desinfectants
Sra. Núria Freixas Sala
Infermera de Control d’Infecció – Hospital Mútua de Terrassa

5 d'octubre

Prevenció de la infecció respiratòria.-Prevenció de la Pneumònia associada a la ventilació mecànica.
Sra. M. Dolors Castellana
Infermera de Control d’Infecció Hospitalària
Hospital Universitari Arnau de Vilanova- Lleida

Neteja, desinfecció i manteniment dels equips de teràpia respiratòria.
Sra. Maria Cusco
Infermera de Control d’Infecció Hospital de l’Alt Penedès-Vilafranca del Penedès.

14 de desembre

Presentació del programa VINCAT: Pàgina Web i bases de dades.
Sr. Enric Limón
Dr. Miquel Pujol
Dra. Esther Fontdevilla.

 

Documents

Aspergillus

La infecció humana en la grip aviària