20078 de febrer

Aliança per a la seguretat dels pacients a Catalunya
Dr. Lluís Torralba.

12 d’abril

Disseny d’un projecte d’investigació
Dr. Antoni Trilla

14 de juny

Monitorització del compliment de la higiene de les mans entre el personal sanitari.
Sres. Olga Monistrol i Carme Nicolás.

13 de desembre

Epidemiologia i control de les infeccions produïdes per Clostridium difficille.
Dra. Dolors Rodríguez i Sra. Carme Ferrer

Pàgina web

Es comença a utilitzar-la per enviar informació puntual a totes les associades i associats.

Reunions extraordinàries

11 de gener 10 h. - Hospital Bellvitge
17 gener 15 h. - Hospital Bellvitge
24 de maig 12.30 h. - Hospital de Barcelona
12 juliol 11 h. - V. Cinta-Tortosa
8 octubre 17 h. - Hotel Plaza
25 octubre. 17 h. - Hotel Plaza

 

Altres

  • S’aprova i difon entre els associats el document “ Competències d’infermeria en la prevenció, la vigilància i el control de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària”.
  • Participació dins del marc de l’Aliança per a la seguretat dels pacients a Catalunya d’un projecte associat SCMIMC-ACICI per fer un estudi observacional del grau de compliment de les mesures de prevenció d’infecció en l’ús de catèters vasculars- Període Setembre-Novembre 2007
  • Es redacta un “Manual de Prevenció de la Infecció Hospitalària”.
  • Un grup de components de l’ ACICI segueix col·laborant amb el Departament de Salut en la redacció d’un llibre de recomanacions de neteja dels centres sanitaris.

Documents

Aliança per la Seguretat dels Pacients a Catalunya

Com presentar un treball de recerca

Mesures per a prevenir la disseminació intrahospitalària de microorganismes multi-resistents

Monitorització del compliment d'higiene de mans entre el personal sanitari

Prevenció de la pneumònia nosocomial associada a ventilació mecànica invasiva

 

Jornada

II jornada Nacional i IV Jornada Catalana ACICI
Infecció de localització quirúrgica: nous aspectes
26 d’Octubre del 2007
Hotel Catalonia Barcelona Plaza – Barcelona

Aquí també trobareu els documents associats a les xerrades que es van fer durant la jornada:

Presentación jornada ACICI 2007

Factores de riesgo de IQ modificables - Dr. Asensio

¿Puede desaparecer la infección de localización quirúrgica?

Jornada ILQACICIII

Infección quirúrgica

Circuitos del área quirúrgica 3

Rosa María Muñoz ACICI 2007 Presentación

Mesa I - Condiciones ambientales en el area quirúrgica

Higiene prequirúrgica del paciente

Guión ponencia jornada ILQ ACICI III1

Higiene manos jornada ACICI

Calidad ambiental en áreas quirúrgicas

Poster Jornada