2008


14 de febrer

Situació tuberculosis a Catalunya
Dra. Anna Rodes

Experiència d’una infermera en una unitat de tuberculosi
Sra. Lucia Gonzalez

Recursos disponibles en els no complidors
Sra. Belen Escalada

Característiques d’enginyeria de les habitacions d’aïllament per aire en institucions sanitàries – recomanacions internacionals
Sra. Mº France Domenech

10 d’abril

Higiene pre-quirúrgica en la cirurgia major ambulatòria (CMA)
Sra. Mº Dolores Igarreta

Circuit a consultes externes i a l’àrea quirúrgica
Sra. Piedad Ruiz

Aspectes més controvertits: rasurat o talla - pél, que diu el CDC?
Sra. Llum Torren

12 de juny

MARSA d’origen comunitari
Dra. Elena Espejo
Sra. Nuria Boada

9 d’octubre

Prevenció per obres en els hospitals
Valoració del risc i mesures preventives

Dra. Laura Gavalda

Monitoratge ambiental i mesures de neteja
Sra. Llum Torren

Coordinació de les accions
Dr. Rafel Padros

Sessió complementaria:
Equips de protecció individual

Sra. Marisa Angles

11 de desembre

Vigilància de la infecció nosocomial: mètodes de mesura i de comparació de taxes
Dra. Laura Gavalda

 

Altres notícies 2008:

Pàgina web: Ja esta penjada la traducció de la 2na. part del document del CDC: Directrius per Aïllament. Precaucions i Prevenció per a la transmissió d’Agents Infecciosos en l’ambient dels Centres de Salut 2007

Renovació membres de la junta directiva de l’associació: Dolors Navarro - presidenta, Montse Vaque – vicepresidenta, Mº France Domènech – tresorera, Fina Obradors – secretaria, Anna Espi – vocal i Rbla WEB i Llum Torren – vocal

Document de competències: es continua treballant perquè aquest document (que no esta contemplat com especialitat), sigui reconegut a nivell nacional.
Es parla amb la Sra. Isabel Pera (presidenta de l’Acadèmia de Ciències Mediques i de la Salut), per dissenyar possibles estratègies, ja que segons ella: el document te tota la validesa que li dona el fet de que es fruit del treball d’una societat científica i nosaltres ho som.
Per fer-ne difusió és va enviar el document en format *carta al director* a la revista ROL,

Reunions Consell Assessor en Infecció Nosocomial A petició de la Dra. Benito ( Direcció General de Recursos Sanitaris) i de la Sra. Marisa Jimenez (Dir. Infermeria i Vice-presidenta 1ra, del Consell de la professió Infermera del Departament de Salut. IES), el passat 5 de juny la presidenta de l’ACICI Sra. Dolors Navarro va assistir a la reunió, ja que les persones esmentades del Departament volien conèixer la tasca que desenvolupa l’ACICI en el nostre territori
Posteriorment la Sra. Dolors Navarro ha tingut altres reunions amb la Sra. Teresa Ribot (presidenta del col·legi d’infermeria de Catalunya) i La Sra. Marisa Jimenez; la seva proposta es que les infermeres de l’ACICI poguessin participar en diferents projectes relacionats amb el tema de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients
Actualment estem a l’espera de resposta

Canvi adreça social. Per sol·licitud del Departament de Sanitat, l’adreça social serà la del Secretari permanent Sr. Jordi Espunyes, no obstant les reunions continuaran realitzant-se com fins ara, en el Departament de Sanitat.

Estat de comptes i socis. Disposem de la revisió actualitzada 1984 – 2008, per qui la vulgui consultar.
A l’any 2008 som 133 socis/es

Convocatòria per via electrònica. Amb l’objectiu de realitzar les convocatòries per via electrònica, es va enviar per correu postal a totes les associades el llistat que fins llavors disposàvem.
S’està realitzant l’ultima revisió de totes les dades i entre altres coses ja es podran convocar les reunions per via electrònica

Festa 25 aniversari de l’ACICI
Es crea el grup de treball que liderarà la festa i que esta format per l’actua’l junta directiva i la Sra. Àngels Cotura

Subvenció catèters. Està pendent d’acabar l’estudi. La Carme Ferrer del Hospital de la Vall d’Hebron està pendent del tema.

Assessoria fiscal. S’ha contactat amb l’assessor del Col·legi d’infermeria de Catalunya, per tal de tenir clar els nostres comptes i no incórrer en delictes fiscals, ens diuen que si no passem de un nombre determinat d’euros no cal que fem cap acció.

Infermeres expertes a l’igual que les infermeres de Salut Mental (considerades infermeres expertes), es sol·licita per escrit

També se’ns ha demanat des de El Departament de la Generalitat de Catalunya si estem interessades en col·laborar en la realització dels llibres de recomanacions que s’elaboren des de aquest organisme. Per disposar d’aquesta informació es va enviar via e-mail a totes les associades, un full de registre on es demanava en que es consideren expertes

Mestratge en Control de la Infecció. L’augment i rotació d’infermeres en el seguiment de les infeccions i l’estudi VINCAT ha fet palès la necessitat de tornar a impulsar un curs de preparació específic per a les /els infermers/ers. La junta de l’ACICI ha contacta amb la Universitat de Barcelona U.B. i amb els responsables del VINCAT per posar en marxa un mestratge que s’impartirà a nivell semi- presencial.
El grup de treball esta format: Universitat ( Sra. Carme Lopez i Sr. Enric Limon) i ACICI (l’actua’l junta)

Documents

SARM d'adquisició comunitària

SARM d'adquisició comunitària: Mesures de control

Control i prevenció de la tuberculosi

Control de les infeccions produïdes per Clostridium difficile

Epidemiologia i control de les infeccions produïdes per Clostridium difficile

Equipos de protección individual

Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007

Higiene pre-quirúrgica en cirurgia major ambulatòria (Ruiz)

Higiene pre-quirúrgica en cirurgia major ambulatòria (Caballé, Igarreta)

Higiene Prequirúrgica en cirurgia major ambulatòria: Rasurat o Talla-pèl, qué diu l'evidencia científica?

Experiència d'una infermera a la unitat tbc

Prevenció de la infecció nosocomial durant la realització d'obres a l'hospital

Prevención de infecciones durante la realización de obras en el hospital

Programa TDO al camp de Tarragona

Aspectes a considerar a la qualitat ambiental interior en hospitals

Rol d'infermeria en la prevenció, la vigilància i el control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària