Calendario Sesiones ACICI 2019

SESIONES ACICI
COIB, sala d'actes. Pujades 350. Barcelona

Calendario sesiones ACICI 2019 !! Toma nota:

Estimadas socias ACICI,

PRÓXIMA CONVOCATORIA REUNIÓN JUNTA ACICI

Fecha: 12 de diciembre 2019
Hora: 9:30H 1a convocatoria
10:00H 2a convocatoria
Lugar: COIB, en la sala de actos. C/Pujades 350
Os esperamos !!

 

Calendari sessions Acici 2019!!  Preneu nota:

Benvolgudes sòcies ACICI,

Data: 12 de desembre 2019
Hora: 9:30H 1a convocatòria
10:00H 2a convocatòria
Lloc: COIB, a la sala actes. C/Pujades 350 

Us esperem!!

ORDRE DEL DIA
1. 1. Lectura i aprovació (si s’escau) de l’Acta anterior.
2. Aprovació dels Comptes Anuals de l’Associació.
3. Precs i preguntes.
A continuació de l’Ordinària es convoca als membre de l’Associació a l’Assemblea
General Extraordinària amb el següent Ordre del Dia:
1. Orientació de l’Associació a futur. Modificació Dimarts 10 en conseqüència dels
Estatuts Socials i per adaptar-los al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
2. Renovació de càrrecs- Elecció dels membres de la Junta Directiva.
3. Informació règim electoral.
4.Precs i preguntes.
Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Presidenta ACICI

Tornar als Esdeveniments