Grup Multidisciplinar de l’Accés Vascular de Catalunya (GRUMAVCAT)

Imagen
GRUMAVCAT
Cuerpo

GRUMAVCAT

Sóc el Dr. Ramon Roca-Tey, coordinador del Grup Multidisciplinar de l’Accés Vascular de Catalunya (GRUMAVCAT).


El GRUMAVCAT es una associació (de fet, una pre-associació dons encara no disposem d’estatuts, Junta Directiva ni página web) que va neixer a la primera
Reunió/Simposi feta el passat 12-02-2019 a l’Hospital de Mollet (adjunto el programa) fruit de la necessitat de tenir un fòrum de trobada on tots els especialistes involucrats en el maneig de l'accés vascular de la persona amb malaltia renal en programa d’hemodiàlisi crònica (nefrologia, cirurgia vascular, radiologia intervencionista, malalties infeccioses i infermeria d'hemodiàlisi) pogueren comentar i debatre sobre temes relacionats amb en el mateix. Aquet simposi/reunió va ser tot un èxit, tant des del punt de vista de la qualitat de les ponències (disponibles a www.hospitalmollet.cat) com de l'assistència enregistrada (actualment, ja som 65 els professionals integrants del GRUMVCAT d’arreu de Catalunya). Del tema de la infecció, va parlar el vostre company de Bellvitge, el Sr. Emilii Jiménez. Cal destacar la intervenció del Sr. Antoni Tombas, President de ADER, en el sentit del suport de l'Associació de Malalts Renals de Catalunya a la nostra iniciativa.

El futur de GRUMAVCAT està totalment obert, però a la segona reunió, que farem el proper 04-06-2019, es plantajarà o es concretará la idea de que el GRUMAVCAT
adopti una estructura d’Associació oficial amb estatuts, Junta directiva i página web .


Qui estigui interessat en participar, es pot adressar als meus emails:
18647rrt@comb.cat / r.roca@fsm.cat o per tel 690352100.

Moltes gràcies
Cordialment,

Ramon Roca-Tey, MD, PhD.
Servei de Nefrología, Hospital de Mollet, Barcelona
Coordinador del GRUMAVCAT
Coordinador Grup de Treball accessos vasculars Societat Catalana Nefrología (SCN)
Coordinador Grupo de Trabajo del acceso vascular Sociedad Española Nefrología (SEN).
Coordinador del Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular (GEMAV)
Council member of the Vascular Access Society (VAS)

Tornar a Actualitat