I Jornada de Seguretat dels Pacients

ACSP
Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona (Auditori COIB) Carrer de Pujades, 350 – 08019 Barcelona

Jornada de Seguretat dels Pacients
“La seguretat del pacient en diferents àmbits assistencials: treballant els esdeveniments adversos”

13 de febrer de 2020
Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de
Barcelona (Auditori COIB) Carrer de Pujades, 350 – 08019 Barcelona

Archivos
Tornar als Esdeveniments