precaucions estàndard, Protector respiratori de partícules

rlapeng@hotmail.com dj., 13/08/2020 - 10:19
Foros

Hola,
En el document "Precaucions d'aïllament per evitar la transmissió d'agents infecciosos als centres sanitaris" del departament de salut, en l'apartat de les precaucions estàndard, descriu l'ús de les mascaretes FFP2/FFP3 amb la següent explicació:
Protector respiratori de partícules (EN 149):
Són equips especialitzats que filtren l'aire inhalat i tenen per objectiu protegir les membranes mucoses i les vies respiratòries dels sanitaris, davant dels aerosols de mida petita . Quina interpretació li doneu vosaltres?
1. La utilitzeu per a totes les intubacions
2. La utilitzeu per a totes les intubacions de pacients amb sospita de qualsevol patologia respiratòria

Gràcies

Bon dia,
Nosaltres com a mesura estàndard estava protocolitzat FFP2 en els procediments d'intubació, independentment del seu estat infeccios.

Tornar a Consultes