Talls prevalença

Anònim ds., 22/12/2018 - 18:47
Foros

Feu algun tipus de tall de prevalença al centre sobre infeccions o sobre higiene de mans... Per treure indicadors...

Nosotros hacemos observaciones de cumplimiento de los 5 momentos de Higiene de. Manos mensual. Trimestralmente, se realiza un corte sobre los puntos de atención que estén con los PBA.
Finalmente, mensual me te se revisan los consumos de PBA

Sobre els talls de prevalença pots treure dades dels talls semestrals de VINCat sobre la prevalença a aguts i sociosanitaris, de l'EPINE si hi participeu, i dels de vigilància de microorganismes rellevants com MARSA i Clostridi ... conjuntament amb els relacionats amb consums de PBA i compliments d'higiene de mans com t'han comentat al mail anterior.

bon dia, al hospital nostre fem 2 prevalences de infeccio nosocomial que entrem al vincat, en quan als indicadors de higiene de mans realitzem observacions trimestrals de totes les unitats del hospital i son dades que entrem en els nostres indicadors de centre. anualment contabilitzem els llitres de consum de solucions hidroalcoholiques que introduim en el programa del vincat.

Tornar a Consultes