XI CURS INFECCIÓ RELACIONADA AMB L'ASSISTÈNCIA SANITARIA

XI CURS GEIRAS
BARCELONA

Donada la importància creixent de la vigilància, prevenció, control i tractament de les Infeccions Relacionades amb l'Assistència Sanitària als hospitals cal oferir formació específica als professionals relacionats amb aquestes activitats. Actualment existeixen diversos models d'organització del control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. La tendència actual és la de crear grups multidisciplinaris dedicats a aquesta fi, en els quals participen professionals de diverses àrees sanitàries. 

 

Tornar als Esdeveniments