Política de Privacitat

ACICI, conforme a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris del lloc. la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti voluntàriament en accedir i/o en participar mitjançant la subscripció a la Newsletter.

L'Usuari, en sol·licitar la subscripció facilita a la Companyia les dades de caràcter personal consenten expressament que ACICI pugui tractar aquestes dades en els termes d'aquesta clàusula de Política de Privadesa i Protecció de Dades i per a les finalitats aquí expressades.

La Companyia posa en coneixement dels usuaris, que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.

ACICI manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades.

Les dades personals facilitades seran tractats per la Companyia, i s'utilitzaran d'acord a la següent.

 

 • Responsable: Associació catalana d’infermeresde control d’infecció, Carrer Pujades 350, 08019 Barcelona, CIF: G60619582. Contacte: acicicat@gmail.com

 

 • Finalitat principal:
  • Subscripció a la newsletter
  • Gestionar les consultes que ens enviïs a través del fòrum

 

 • Legitimació i terminis de conservació:
  • La base per al tractament de les dades és el consentiment dels usuaris a través de l'acceptació d'aquestes Condicions.
  • En cas de no facilitar les dades necessàries no serà possible subscriure's a l'enviament.
  • Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i no se sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.

 

 • Finalitats addicionals: No es contempla

 

 • Destinataris de cessions: No hi ha cessions ni es preves transferències d'internacionals de dades.

 

 • Drets dels interessats:
  • Els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició dirigint-se per escrit a l'adreça del Responsable, indicant “exercici drets protecció de dades” o a través de la següent adreça electrònica: acicicat@gmail.com
  • Els interessats tenen dret a retirar el consentiment prestat.
  • Els interessats tenen dret a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).


L'usuari serà l'únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.

Qualsevol canvi realitzat en la Política de Privadesa i en les pràctiques d'administració de la informació es reflectirà de forma oportuna, podent la Companyia agregar, modificar o eliminar aquesta política de privadesa quan ho estimi necessari.

De totes maneres, la Companyia en cap cas modificarà les polítiques ni pràctiques per fer-les menys eficaces en la protecció de les dades personals dels nostres clients emmagatzemats anteriorment, sense el consentiment previ dels clients afectats.