Documentació

En aquest apartat trobaràs tots els documents que ACICI considera interessants pels socis i sòcies. S’inclouen les sessions que s’han dut a terme i les guies d’actuació més rellevants. Tota la documentació que necessites a la teva disposició.

2023

Recomanacions per a la prevenció i el control de xinxes en centres sanitaris, residències de gent gran i altres establiments socials.

Nou paradigma en la descolonització del pacient abans de cirurgia

DETECCIÓN QUIRÚRGICA DE PORTADORES DE STAPHYLUS AUREUS EN PROCEDIMENTOS DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y CARDÍACA: IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS EN EL HOSPITAL DE SANT PAU

Dificultades en la implementación con la descolonitzación Staphylus aureus

JORNADES

2024

2022

2019

DOCUMENTACIÓ OFICIAL