Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris

Departamento de Salud. Generalitat de Catalunya