El rol de la enfermera en
el control d'infeccions.

L'Asociació

Veure Més

Actualitat

Veure Més

Links d'Interés

Veure Més

Documentació

Veure Més

Área de socis

Veure Més

Associació Catalana interdisciplinar del Control d´Infecció

L’ACICI és una associació professional amb l’objectiu principal de promoure, fomentar i assessorar als professionals sanitaris de les infeccions i la higiene hospitalària. A més a més, l’associació treballa amb la finalitat d’unificar criteris i coneixements per difondre l’estudi i la investigació de la prevenció d’infeccions.

Valors

Compartir

Coneixements a través de formació, jornades i esdeveniments d’interès actual

 

 

Assessorar

Als professionals sanitaris en la prevenció i vigilància de les infeccions realcionades amb l’assistència sanitària

 

Seguretat del pacient

Per a prevenir els esdeveniments adversos relacionats amb la infecció

Esdeveniments

II Curs Resistencia Antibiótica: Nuevos antimicrobianos

X curs Novedades en Enfermedades infecciosas 2024

II Jornada de la Asociación Española de enfermería de prevención y control de infecciones (AEEPyCI)

SEIMC. XVI Curs GEIRAS d’infeccio relacionada amb l’assistencia sanitaria.

VIII Valladolid Congres Socinorte

II Congreso de la Sociedad Española de Desinfección y Esterilización (SEDE).