Brots de Candida parapsilosis resistent a fluconazol: un repte pels equips de control d’infecció

Emili Jimenez