Diferents realitats en els equips de control d’infecció. Des d’un hospital comarcal

Montse Blasco