Evolució del document de Competències de laEPyCI: de l’inici a la proposta de resolució del Consejo General d’Infermeria.

Inma Fernández