Informe de Consens sobre la localització dels preparats de base alcohòlica per a la higiene de mans als hospitals catalans.

Programa de vigilància
de les infeccions
nosocomials als
hospitals de Catalunya
(VINCat) y ACICI