L’any 2022, per primera vegada, tots els països de la Unió Europea/Espai Econòmic Europeu (UE/EEE) van comunicar dades a la Xarxa Europea de Vigilància de la Resistència Antimicrobiana (EARS-Net).