Traçabilitat en el re processament dels endoscopis. On estem i que volem.

Roser Ferrer