Jornada anual de seguretat del pacient crític

DIAS PARA EL EVENTO

00
DIAS
00
HORAS

https://seguridaddelpaciente.sanidad.gob.es/informacion/eventos/jornadas/2022/seguridadPacienteCritico.htm

El Ministeri de Sanitat, en el marc de l’Estratègia de seguretat del pacient del Sistema Nacional de Salut (SNS), ha posat en marxa amb la col·laboració de les comunitats autònomes programes per a la prevenció de les infeccions associades a l’assistència sanitària a les unitats de cures intensives a través dels projectes de seguretat del pacient crític, que es despleguen sota el lideratge científic de la Societat espanyola de medicina intensiva, crítica i unitats coronàries i la Societat espanyola d’infermeria intensiva i unitats coronàries.

El 14 de desembre va tenir lloc la Jornada Anual de Seguretat del Pacient Crític 2022, organitzada per l’Estratègia de seguretat del pacient de l’SNS, en col·laboració amb el Consell assessor de projectes de seguretat en pacients crítics.

L’objectiu d’aquesta jornada era crear un espai de trobada per garantir la participació de les parts interessades en la prevenció de la infecció a les unitats de cures intensives: societats científiques, professionals sanitaris, responsables de la gestió sanitària, comunitats autònomes i associacions de pacients en el desplegament de tot el cicle dels projectes des dels seus inicis fins ara, a la llum dels resultats del seguiment i avaluació obtinguts l’any 2022. Aquest any es va fer un èmfasi especial a aprofitar l’oportunitat de compartir les experiències dels centres sanitaris en la recuperació dels programes de prevenció després de la crisi sanitària de la pandèmia, amb un horitzó de millora per als propers anys.

NUESTROS EVENTOS

II Curs Resistencia Antibiótica: Nuevos antimicrobianos

X curs Novedades en Enfermedades infecciosas 2024

II Jornada de la Asociación Española de enfermería de prevención y control de infecciones (AEEPyCI)

SEIMC. XVI Curs GEIRAS d’infeccio relacionada amb l’assistencia sanitaria.

VIII Valladolid Congres Socinorte

II Congreso de la Sociedad Española de Desinfección y Esterilización (SEDE).

IX Jornada nacional y XI Jornada Catalana ACICI El Paciente Nuestra prioridad

Sessions ACICI: Per determinar

Sessio ACICI. Desinfectants d’ús hospitalari: Com interpretar la fitxa tècnica