L' Associació

L’any 1984 a Catalunya es crea un grup d’infermeres amb un objectiu comú: compartir la seva experiència i la informació que rebien d’altres hospitals tant nacionals com internacionals, al mateix temps que treballaven per unificar criteris sobre les malalties que havien de prevenir. Deu anys després, es legalitza el grup amb el nom d’Associació Catalana interdisciplinar per al Control de la Infecció (ACICI).

L’ACICI és una associació professional independent de duració il·limitada i de caràcter no lucratiu. Compta amb el suport del departament de Salut Pública de la conselleria de Sanitat, en la seu de la qual realitza les seves reunions.

Malgrat que l’àmbit d’actuació de la associació sigui Catalunya, alguns dels seus associats són de Saragossa, Navarra, Valencia, Andorra i Illes Balears.

L’any 1997 i com a realització d’un dels principals objectius, va definir el Rol que ha de tenir la infermera responsable del control de les infeccions en els nostres hospitals. Posteriorment, ha desenvolupat tasques d’assessorament reconegudes tant a Catalunya com a la resta de l’estat Espanyol.

Valors

Compartir

Coneixements a través de formació, jornades i esdeveniments d’interès actual

 

 

Assessorar

Als professionals sanitaris en la prevenció i vigilància de les infeccions realcionades amb l’assistència sanitària

 

 

Seguretat del pacient

Per a prevenir els esdeveniments adversos relacionats amb la infecció

 

1. Promoure, fomentar i difondre l’estudi i la investigació de la prevenció de les infeccions i la higiene hospitalària.

2. Unificar criteris i coneixements fomentant la interrelació i ajuda entre els associats.

3. Difondre i informar a altres professionals sanitaris dels programes i els estudis realitzats.

4. Assessorar, informar i col·laborar amb els organismes sanitaris assistencials i d’investigació.

5. Donar a conèixer entre els associats la informació bibliogràfica recollida sobre els avenços en prevenció i higiene hospitalària.

Fes-te Soci

Fes-te soci d’ACICI per gaudir dels avantatges exclusius que t’oferim. Forma part de la nostra associació.

AVANTATGES

L’augment de socis durant els últims anys ha suposat un estímul important perquè l’associació seguís endavant. Per accedir a l’associació serà necessari complimentar el formulari i acceptar els estatuts. Les sol·licituds hauran de ser aprovades per la junta Directiva i quedaran anotades a la base de dades d’ACICI. Cada membre associat és una peça important de l’associació i tindrà sempre dret a veu i vot. El nombre de membres és il·limitat i en podrà ésser membre qualsevol persona que disposi de títol de Diplomat en infermeria o equivalent i que mostri interès per l’estudi i desenvolupament del control de l’infecció hospitalària.

El nostre Equip

Roser Ferrer

Corporació Salut del Maresme i la Selva

Presidenta
rferrer@salutms.cat

Anna Hornero

Hospital de Bellvitge

Vicepresidenta
ahornero@bellvitgehospital.cat

Lucrecia Lopez

Complex Hospitalari Moises Broggi
Secretaria
lucre.lopez@sanitatintegral.org

Josep Farguell

QuirónSalud Barcelona

Tresorer – Pagina web

jfarguellcarrera@gmail.com

Elena Vidal

Consorci Sanitari del Maresme

Vocal
evidaldi@csdm.cat

Pendent

pendent

Vocal
pendent