Sessió del Cicle + Futur.

DIAS PARA EL EVENTO

00
DIAS
00
HORAS
Sessió del Cicle +Futur. Organitzacions segures 28 de setembre de 2023, de 9 a 11 h, presencial La Unió busca implicar tots els actors de les organitzacions en una visió holística, que inclou la governança, els professionals, així com els ciutadans, pacients i familiars. Tots comparteixen la responsabilitat de promoure la cultura de la seguretat com a element estratègic, implementant canvis organitzatius que fomentin l’enfocament en la prevenció i l’aprenentatge dels errors. Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient i en el marc de la col·laboració de Hartmann amb el projecte +FUTUR, s’organitza aquesta sessió per: Explorar les aprenentatges i tendències internacionals per millorar la seguretat del pacient.Presentar el nou Pla Estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients del Departament de SalutExposar les propostes d’acció de La Unió per fomentar la implementació de la seguretat dels pacients a través d’accions específiques dirigides a les organitzacions.
PROGRAMA
9 a 9.10 h Benvinguda i presentació. Roser Fernández, directora general de La Unió, i Cristina Sansalvador, Head of Market Access and Medical Affairs de Laboratorios Hartmann.
9.10 a 9.30 h És possible? Higiene de mans, passat, present i nous reptes. Inmaculada Fernández Moreno, Infermera Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell, Presidenta Asociación Española de Enfermeras de Control de Infecciones i membre del Grup d’experts de la OMS per la prevenció de la infecció i la higiene de mans.
9.30 a 10.15 h Ho volem fer?  Pla Estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients de Catalunya 2023-2027. Clara Pareja, directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària. Departament de Salut.
10.15 a 10.45 h Ho podem fer? Experiències del nostre entorn i iniciatives de La Unió. Proposta d’accions per avançar cap a organitzacions segures. Grup de treball del projecte +FUTUR. Organitzacions segures i d’alta confiabilitat: el compromís de la governança. Joan Maria Ferrer, director de Qualitat, Docència i recerca. Fundació Sanitària de Mollet.
10.45 a 11 h Conclusions i tancament. Maria Pueyo, directora de l’Àrea Assistencial i de Participació. La Unió

NUESTROS EVENTOS

IV Jornadas Sociedad castellano-manchega medicina preventiva y salud pública

Model de gestió cap a la pràctica Avançada

VIII Congreso SOCINORTE

II Curs Resistencia Antibiótica: Nuevos antimicrobianos

X curs Novedades en Enfermedades infecciosas 2024

II Jornada de la Asociación Española de enfermería de prevención y control de infecciones (AEEPyCI)

SEIMC. XVI Curs GEIRAS d’infeccio relacionada amb l’assistencia sanitaria.

VIII Valladolid Congres Socinorte